Conservation + Re-use                                     שימור ועתיקות

 
תל גזר
מבנה מדרגות  -  ירידה למפעל המים הכנעני.
בסיום החפירה הארכיאולוגית שהסתיימה במאי 2017, תתוקן מערכת הירידה למפעל המים העתיק. המדרגות ירחפו מעל גרם מדרגות האבן המקורי, ויאפשרו למבקרים להגיע לתחתית ולחוות את ממדי החלל המרשימים. 
 
תל ערד - מערכת מדרגות לירידה למפעל המים במצודה מהתקופה הישראלית הקדומה (בית המלוכה)  
 
שימור הגן הלאומי תל ערד 
באתר רשות הטבע והגנים
 
 
גן לאומי בית הכנסת העתיק עין גדי 
 

שחזור, שימור והרחבתו של הגן הלאומי עד הישוב היהודי העתיק. הוספת מערכת כניסה, מסלולים חדשים ותחנות תוכן ותצוגות חדשות. 

 
 
 

Schaffer Architects