Conservation + Re-use                                     שימור ועתיקות

 
sec2_2_edited
פרט חתך
IMG-20201005-WA0024
IMG-20201005-WA0025
IMG-20201005-WA0022
IMG-20201005-WA0023
מבט מתחית גרם המדרגות
חתך מדרגות
מבט על
תכנון רעיוני
IMG_6711_edited
IMG_6739
IMG_6713
IMG_6705
IMG_6699
IMG_6708
תל גזר
מבנה מדרגות  -  ירידה למפעל המים הכנעני.
בסיום החפירה הארכיאולוגית שהסתיימה במאי 2017, תתוקן מערכת הירידה למפעל המים העתיק. המדרגות ירחפו מעל גרם מדרגות האבן המקורי, ויאפשרו למבקרים להגיע לתחתית ולחוות את ממדי החלל המרשימים. 
 
IMG_8208
IMG_20140610_130750
1402817403192
IMG_20140610_130650
IMG_20140610_130012
IMG_8240
IMG_8218
מדרגות מבט אחורי
IMG_8224
IMG_20140626_150004
1402517172065
מבט טיפוס
IMG_8219
תל ערד - מערכת מדרגות לירידה למפעל המים במצודה מהתקופה הישראלית הקדומה (בית המלוכה)  
 
שימור הגן הלאומי תל ערד 
באתר רשות הטבע והגנים
 
 
גן לאומי בית הכנסת העתיק עין גדי 
 

שחזור, שימור והרחבתו של הגן הלאומי עד הישוב היהודי העתיק. הוספת מערכת כניסה, מסלולים חדשים ותחנות תוכן ותצוגות חדשות.