Conservation + Re-use                                     שימור ועתיקות

 
תל גזר - מדרגות 1
תל גזר - מדרגות 2
תל גזר מדרגות 3
תך גזר מדרגות 4
תל גזר מדרגות 5
תל גזר מדרגות 6
תל גזר מדרגות 7
תל גזר מדרגות 8
תל גזר מדרגות 9
תל גזר - תכנון
תל גזר תכנון - פרט חתך
תל גזר - תכנון, פרט חתך
מבט מתחית גרם המדרגותתל גזר -
תל גזר - מבט על גרם מדרגות
תל גזר - ביצוע
תל גזר - ביצוע
תל גזר - ביצוע
תל גזר - תכנןו רעיוני
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר
מבנה מדרגות  -  ירידה למפעל המים הכנעני.
סטטוס: בוצע, 2022

בסיום החפירה הארכיאולוגית שהסתיימה במאי 2017, תתוקן מערכת הירידה למפעל המים העתיק. המדרגות ירחפו מעל גרם מדרגות האבן המקורי, ויאפשרו למבקרים להגיע לתחתית ולחוות את ממדי החלל המרשימים. 
 
IMG_8208
IMG_20140610_130750
1402817403192
IMG_20140610_130650
IMG_20140610_130012
IMG_8240
IMG_8218
מדרגות מבט אחורי
IMG_8224
IMG_20140626_150004
1402517172065
מבט טיפוס
IMG_8219
תל ערד - מערכת מדרגות לירידה למפעל המים במצודה מהתקופה הישראלית הקדומה (בית המלוכה)
סטטוס: בוצע, 2014
 
שימור הגן הלאומי תל ערד 
באתר רשות הטבע והגנים
 
גן לאומי בית הכנסת העתיק עין גדי 
סטטוס: תכנון רעיוני

שחזור, שימור והרחבתו של הגן הלאומי עד הישוב היהודי העתיק. הוספת מערכת כניסה, מסלולים חדשים ותחנות תוכן ותצוגות חדשות.