top of page

Conservation + Re-use

שימור ועתיקות

תל גזר
תל גזר - מדרגות 1
תל גזר - מדרגות 2
תל גזר מדרגות 3
תך גזר מדרגות 4
תל גזר מדרגות 5
תל גזר מדרגות 6
תל גזר מדרגות 7
תל גזר מדרגות 8
תל גזר מדרגות 9
תל גזר - תכנון
תל גזר תכנון - פרט חתך
תל גזר - תכנון, פרט חתך
מבט מתחית גרם המדרגותתל גזר -
תל גזר - מבט על גרם מדרגות
תל גזר - ביצוע
תל גזר - ביצוע
תל גזר - ביצוע
תל גזר - תכנןו רעיוני
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר - תמונות אתר
תל גזר
מבנה מדרגות  -  ירידה למפעל המים הכנעני.
סטטוס: בוצע, 2022

בסיום החפירה הארכיאולוגית שהסתיימה במאי 2017, תתוקן מערכת הירידה למפעל המים העתיק. המדרגות ירחפו מעל גרם מדרגות האבן המקורי, ויאפשרו למבקרים להגיע לתחתית ולחוות את ממדי החלל המרשימים. 
תל ערד
IMG_8208
IMG_20140610_130750
1402817403192
IMG_20140610_130650
IMG_20140610_130012
IMG_8240
IMG_8218
מדרגות מבט אחורי
IMG_8224
IMG_20140626_150004
1402517172065
מבט טיפוס
IMG_8219
תל ערד - מערכת מדרגות לירידה למפעל המים במצודה מהתקופה הישראלית הקדומה
(בית המלוכה)

סטטוס: בוצע, 2014
 
שימור הגן הלאומי תל ערד 
באתר רשות הטבע והגנים
עין גדי
כביש 2
תמונה21
נסיון 2
כניסה
מבט מלמעלה
צל 2
חלפי
אמצע מסלול
גן לאומי בית הכנסת העתיק עין גדי 
סטטוס: תכנון רעיוני

שחזור, שימור והרחבתו של הגן הלאומי עד הישוב היהודי העתיק. הוספת מערכת כניסה, מסלולים חדשים ותחנות תוכן ותצוגות חדשות. 

סיירת
תל אפק - מבנה בריטי לשימור
תל אפק - מבנה בריטי לשימור
תל אפק - מבנה בריטי לשימור
תל אפק - מבנה בריטי לשימור
תל אפק - מבנה בריטי לשימור
תל אפק - מבנה בריטי לשימור
תל אפק - סיירת ירוקה
תל אפק - סיירת ירוקה
תל אפק - פרט חלון מקורי
20221201_132820_edited
תל אפק - סיירת ירוקה
תל אפק - סיירת ירוקה
תל אפק - סיירת ירוקה
תל אפק - סיירת ירוקה
תל אפק - סיירת ירוקה
תל אפק - סיירת ירוקה
משרדי רט"ג, תל אפק
סטטוס: תכנון רעיוני
סטטוס: אוכלס

שימור ושיפוץ של מבנה מהתקופה הבריטית לטובת הסבתו למשרדים עבור רט"ג. המבנה עבר חיזוק חיצוני, חיפוי, ועיצוב פנים מלא להתאמת המקום לצרכי הלקוח. 

הסורגים המקוריים עברו חידוש וצביעה, וספי האבן המקוריים חודשו בהתאם לדוגמאות הבודדות שנמצאו בשטח טרם השיפוץ. 

bottom of page